Frequently Asked Question

11. Мога ли да редактирам/анулирам направена вече поръчка?
Last Updated 4 years ago

Не анулираме и не редактираме направени вече поръчки. Ако желаете да добавите продукти, може да направите нова поръчка. При възможност ще изпратим поръчките Ви заедно. Ако правите допълнение към вече съществуваща поръчка, в коментари добавете номера на първата си поръчка.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!