Frequently Asked Question

12. За чия сметка са разходите при рекламация на продукт?
Last Updated 4 years ago

Ако желаете да направите рекламация на продукт, изпратете продуктите за ваша сметка. При одобрена рекламация ще ви компенсираме.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!